Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

 

PÅGÅENDE PROJEKT

 

SVARTE MOSSE VILLASTAD - VILLOR OCH RADHUS

 

Beställare:  Götenehus

Start:  2016tenhus hemsida

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT KYLLAGER TILL NYA 

PRODUKTIONS- OCH LAGERYTOR ÅT ÖRNEBORGS DELIKATESSER


2016-2017

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

STI - RENOVERING AV ENTRÉBYGGNAD

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning